کَوَل چاه – لیست قیمت ۱۴۰۳

کَوَل چاه ، به عنوان یکی از پرمصرف ترین نوع از متریال ها به جهت چیدمان و مقاوم سازی چاه های فاضلاب استفاده می گردد؛ روشهای کول گذاری بسیار متفاوت بوده و از طرفی ابعاد و همچنین نوع متریال استفاده شده در کول  سیمانی سبب می شود؛ قیمت نهایی یک متر کول سیمانی مشخص شود. […]

کول انباری دوتیکه

کول انباری دوتیکه کول انباری دو تیکه ۹۰ کول سیمانی ( بتنی) – ابعاد ۹۰ -با بلوک سیمانی ته باز کاربرد دارد – مناسب برای انباره زیرین چاه – مسلح (دو تمسه فلزی ) شهر کول سیمانی قیمت ، ارزش خرید جز ۳ کول پر فروش 98% ابعاد یا سایز ابعاد مناسب ، نه کوچک […]

کول انباری ۱۲۰

کول انباری ۱۲۰ کول سیمانی ( بتنی) – ابعاد ۱۲۰در ۷۰ – مناسب برای انباره زیرین چاه – مسلح (دو تمسه فلزی یا دو میلگرد حرارتی ) شهر کول سیمانی قیمت ، ارزش خرید با توجه به ابعاد و قیمت ، پیشنهاد میشود کول انباری ۹۰ جایگزین شود 85% ابعاد یا سایز جز کول های […]

کول انباری ۹۰

کول انباری ۹۰ کول سیمانی ( بتنی) – ابعاد ۹۰ در ۵۰ – مناسب برای انباره زیرین چاه – مسلح (دو تمسه فلزی یا دو میلگرد حرارتی ) مشاهده نحوه کول گذاری کول انباری ۹۰ در چاه شهر کول سیمانی قیمت ، ارزش خرید جز ۳ کول پر فروش 98% ابعاد یا سایز ابعاد مناسب […]

کول میله ۱۲۰

کول میله ۸۰ کول سیمانی ( بتنی) – قطر ۸۰ سانتی متر – کاربرد در چاه فاضلاب و چاه باران و گلدان(در مدل دو تیکه) – مسلح (دو تمسه فلزی یا دو میلگرد حرارتی ) × این هشدار را رد کنید. شهر کول سیمانی قیمت ، ارزش خرید بدلیل ابعاد بزرگ در موارد ضروری فقط […]

کول میله ۱۵۰

کول میله ۱۵۰ کول چاه سیمانی ( بتنی) – قطر ۱۵۰ سانتی متر – کاربرد برای شمع و پی ریزی – مسلح (دو میلگرد حرارتی ) × این هشدار را رد کنید. شهر کول سیمانی قیمت ، ارزش خرید نسبتا بالا بعلت تولید سفارشی و استفاده از میلگرد 70% ابعاد یا سایز سایز بسیار بزرگ […]

کول میله ۱۰۰

کول میله ۱۰۰ کول چاه سیمانی ( بتنی) – قطر ۱۰۰ سانتی متر – کاربرد در چاه فاضلاب – مسلح (دو تمسه فلزی یا دو میلگرد حرارتی ) × این هشدار را رد کنید. شهر کول سیمانی قیمت ، ارزش خرید قیمت مناسب با توجه به ابعاد 90% ابعاد یا سایز جز سایز کول های […]

کول میله ۹۰

کول میله ۹۰ کول چاه سیمانی ( بتنی) – قطر ۹۰ سانتی متر – کاربرد در چاه فاضلاب – مسلح (دو تمسه فلزی یا دو میلگرد حرارتی ) × این هشدار را رد کنید. شهر کول سیمانی قیمت ، ارزش خرید قیمت مناسب با توجه به ابعاد 85% ابعاد یا سایز جز سایز کول های […]

کول میله ۶۰

کول میله ۶۰ کول سیمانی ( بتنی) – قطر ۶۰ سانتی متر – کاربرد در چاه فاضلاب و چاه باران و گلدان دور درخت (در مدل دو تیکه) – مسلح (دو تمسه فلزی ) × این هشدار را رد کنید. شهر کول سیمانی قیمت ، ارزش خرید مقرون بصرفه 95% ابعاد یا سایز بعلت ابعاد […]

کول میله ۸۰

کول میله ۸۰ کول سیمانی ( بتنی) – قطر ۸۰ سانتی متر – کاربرد در چاه فاضلاب و چاه باران و گلدان(در مدل دو تیکه) – مسلح (دو تمسه فلزی یا دو میلگرد حرارتی ) × این هشدار را رد کنید. شهر کول سیمانی قیمت ، ارزش خرید مقرون بصرفه – جز ۵ کول پر […]

دریافت قیمت و مشاوره