کول میله ۱۲۰

کول میله ۸۰ کول سیمانی ( بتنی) – قطر ۸۰ سانتی متر – کاربرد در چاه فاضلاب و چاه باران و گلدان(در مدل دو تیکه) – مسلح (دو تمسه فلزی یا دو میلگرد حرارتی ) × این هشدار را رد کنید. شهر کول سیمانی قیمت ، ارزش خرید بدلیل ابعاد بزرگ در موارد ضروری فقط […]

کول میله ۱۵۰

کول میله ۱۵۰ کول چاه سیمانی ( بتنی) – قطر ۱۵۰ سانتی متر – کاربرد برای شمع و پی ریزی – مسلح (دو میلگرد حرارتی ) × این هشدار را رد کنید. شهر کول سیمانی قیمت ، ارزش خرید نسبتا بالا بعلت تولید سفارشی و استفاده از میلگرد 70% ابعاد یا سایز سایز بسیار بزرگ […]

کول میله ۱۰۰

کول میله ۱۰۰ کول چاه سیمانی ( بتنی) – قطر ۱۰۰ سانتی متر – کاربرد در چاه فاضلاب – مسلح (دو تمسه فلزی یا دو میلگرد حرارتی ) × این هشدار را رد کنید. شهر کول سیمانی قیمت ، ارزش خرید قیمت مناسب با توجه به ابعاد 90% ابعاد یا سایز جز سایز کول های […]

کول میله ۹۰

کول میله ۹۰ کول چاه سیمانی ( بتنی) – قطر ۹۰ سانتی متر – کاربرد در چاه فاضلاب – مسلح (دو تمسه فلزی یا دو میلگرد حرارتی ) × این هشدار را رد کنید. شهر کول سیمانی قیمت ، ارزش خرید قیمت مناسب با توجه به ابعاد 85% ابعاد یا سایز جز سایز کول های […]

کول میله ۶۰

کول میله ۶۰ کول سیمانی ( بتنی) – قطر ۶۰ سانتی متر – کاربرد در چاه فاضلاب و چاه باران و گلدان دور درخت (در مدل دو تیکه) – مسلح (دو تمسه فلزی ) × این هشدار را رد کنید. شهر کول سیمانی قیمت ، ارزش خرید مقرون بصرفه 95% ابعاد یا سایز بعلت ابعاد […]

دریافت قیمت و مشاوره