کول انباری ۱۲۰

کول انباری ۱۲۰ کول سیمانی ( بتنی) – ابعاد ۱۲۰در ۷۰ – مناسب برای انباره زیرین چاه – مسلح (دو تمسه فلزی یا دو میلگرد حرارتی ) شهر کول سیمانی قیمت ، ارزش خرید با توجه به ابعاد و قیمت ، پیشنهاد میشود کول انباری ۹۰ جایگزین شود 85% ابعاد یا سایز جز کول های […]

کول انباری ۹۰

کول انباری ۹۰ کول سیمانی ( بتنی) – ابعاد ۹۰ در ۵۰ – مناسب برای انباره زیرین چاه – مسلح (دو تمسه فلزی یا دو میلگرد حرارتی ) مشاهده نحوه کول گذاری کول انباری ۹۰ در چاه شهر کول سیمانی قیمت ، ارزش خرید جز ۳ کول پر فروش 98% ابعاد یا سایز ابعاد مناسب […]

دریافت قیمت و مشاوره