کول انباری ۱۲۰

کول انباری ۱۲۰ کول سیمانی ( بتنی) – ابعاد ۱۲۰در ۷۰ – مناسب برای انباره زیرین چاه – مسلح (دو تمسه فلزی یا دو میلگرد حرارتی ) شهر کول سیمانی قیمت ، ارزش خرید با توجه به ابعاد و قیمت ، پیشنهاد میشود کول انباری ۹۰ جایگزین شود 85% ابعاد یا سایز جز کول های […]

دریافت قیمت و مشاوره